بایگانی بلاگ

پرسشنامه اهمال کاری سازمانی

پرسشنامه اهمال كاری سازمانی

در قرن حاضر، بهره وری فردی و سازمانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران است. یکی از مقوله هایی که نقش مهمی در میزان بهره وری و سلامت جسمی روانی کارکنان دارد، اما در سازمانها به ویژه سازمان های ایرانی توجه کافی بدان مبذول نشده، مقوله اهمال کاری است. از …

توضیحات بیشتر »