بایگانی بلاگ

بررسی آگاهی دانشجویان علوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل

پروپوزال آماده پزشکی

پروپوزال آماده پزشکی با عنوان:  بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن    در ۲۰ صفحه؛ قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: بیان مسأله: یکی از …

توضیحات بیشتر »