بایگانی بلاگ

پرسشنامه طرحواره کوتاه مرکزی فولر

مقیاس طرحواره کوتاه مرکزی توسط فولر[۱] و همکارانش(۲۰۰۶) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۴ آیتم با در نظر گرفتن عقایدی درباره خود و دیگران بوده که در یک مقیاس نمره گذاری ۵ درجه ای (۰-۴) اندازه گیری شده است و در مجموع چهار نمره حاصل می شود : خودمنفی(۶ آیتم)، …

توضیحات بیشتر »