بایگانی بلاگ

پرسشنامه طرحواره یانگ

این پرسشنامه در مجموعه پیش رو دارای روایی ، پایایی، تفسیر و نمره گذاری می باشد. فایل این پرسشنامه به صورت پی دی اف می باشد.

توضیحات بیشتر »