بایگانی بلاگ

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار و تاب آوری با کیفیت زندگی زنان سرپرست تحت حمایت کمیته امداد که در ۲۷ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: یکی از عواملی که در کیفیت زندگی افراد نقش دارد …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی با عنوان پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان شاغل

پروپوزال آماده علوم تربیتی با عنوان پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای تنظیم هیجان و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان شاغلکه در ۲۵ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: شاخه جدید علم روان شناسی و دیدگاه نوینش تحت عنوان …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه طرحواره کودکان

معرفی پرسشنامه طرحواره کودکان(Schema Inventory for Children-SIC): پرسشنامه طرحواره کودکان شامل ۴۰ گویه می باشد[۳۲] و ۱۱ طرحواره را در کودک می سنجد. خرده مقیاس های آن عبارتند از: تنهایی(۵ ماده)، سلطه پذیری(۵ماده)، بی اعتمادی/بدرفتاری(۳ماده)، نقص(۳ماده)، شکست(۳ماده)، آسیب پذیری(۶ماده)، خود تحول نایافته(۳ماده)، ایثار(۳ماده)، معیارهای سرسختانه(۳ماده)، استحقاق/ بزرگ منشی(۳ماده) و خویشتنداری ناکافی(۳ماده). …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه طرحواره

این پرسشنامه ۷۵ سوال دارد و برای سنجش ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه شناختی طراحی شده است(والبرن و همکاران[۱]، ۲۰۰۲). هر یک از ۷۵ عبارت این پرسشنامه در مقیاس لیکرت ۵ نقطه ای(اصلا در مورد من صدق نمی کند تا دقیق مرا توصیف می کند) نمره گذاری می شوند. در مطالعه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه طرحواره یانگ

این پرسشنامه در مجموعه پیش رو دارای روایی ، پایایی، تفسیر و نمره گذاری می باشد. فایل این پرسشنامه به صورت پی دی اف می باشد.

توضیحات بیشتر »