بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود ابرازگری عاطفه منفی

معرفی پرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی خودابراز گری های منفی در ایجاد و تشدید اضطراب اجتماعی نقش دارند. برخی پژوهشها نشان می دهند که خودابرازگری های منفی به طور مثبت با سطح بالای اضطراب اجتماعی در بزرگسالان، کودکان و نوجوانان رابطه دارد(۲۰، ۲۱). خودابرازگری های منفی، شناختهای خود مرجع منفی(negative self-referent cognitions) …

توضیحات بیشتر »