بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود ابرازگری عاطفه منفی

معرفی پرسشنامه خودابرازگری عاطفی منفی خودابراز گری های منفی در ایجاد و تشدید اضطراب اجتماعی نقش دارند. برخی پژوهشها نشان می دهند که خودابرازگری های منفی به طور مثبت با سطح بالای اضطراب اجتماعی در بزرگسالان، کودکان و نوجوانان رابطه دارد(۲۰، ۲۱). خودابرازگری های منفی، شناختهای خود مرجع منفی(negative self-referent cognitions) …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عاطفه مثبت

مقیاس عواطف مثبت با ارئه فهرستی از ۶ نشانه عاطفه مثبت در قالب ۶سوال (۱-شادی و گشاده رویی، ۲-سرحالی و باحوصلگی، ۳-خوشحالی بیش از حد، ۴-آرامش و آسودگی، ۵-رضایتمندی و ۶-سرزندگی و شور و حرارت)  از پاسخ دهندگان می خواهد تا با انتخاب یکی از اعداد ۱ تا ۵ به …

توضیحات بیشتر »