بایگانی بلاگ

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد[۱۲]. به کارگیری و ادراک عدالت در سازمان مزایای بسیاری دارد. مثلاً، انگیزش کارکنان، عملکرد شغلی، خشنودی از درآمد، بهره وری و کارایی کارکنان را افزایش می دهد[۱۳]. بنابر نظریه برابری آدامز …

توضیحات بیشتر »