بایگانی بلاگ

پرسشنامه عدالت سازمانی

با وجود اینکه مطالعات اولیه در مورد عدالت به اوایل دهده ۱۹۶۰ و کارهای جس استیسی آدامز بر می گردد، با اینحال، بیشتر مطالعات درباره عدالت در سازمانها از سال ۱۹۹۰ شروع شدند. کاراش و اپکتور در سال ۲۰۰۱ تحقیقاتی را انجام داده و در این تحقیقات به دنبال تعیین …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عدالت سازمانی

تحقیقات در مورد عدالت سازمانی در سی سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است و تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی را در بر می گیرد. عدالت سازمانی به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می کند. عامل عدالت با سه عامل زیر تعریف می شود که جملگی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد[۱۲]. به کارگیری و ادراک عدالت در سازمان مزایای بسیاری دارد. مثلاً، انگیزش کارکنان، عملکرد شغلی، خشنودی از درآمد، بهره وری و کارایی کارکنان را افزایش می دهد[۱۳]. بنابر نظریه برابری آدامز …

توضیحات بیشتر »