بایگانی بلاگ

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان. مرد جوان سرشار از اعتماد به نفس که ژست گرفته است و عینک نیز پوشیده است./ نام پرسشنامه و لوگوی آزمودنی بر روی تصویر درج شده است.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان (Coopersmith Self-esteem Inventory (SEI از نظر کوپر اسمیت (۱۹۶۷)، عزت نفس عبارت است از ارزشیابی و قضاوت فردی از شایستگی که ویژگی عام شخصیت است، نه یک نگرش لحظه ­ای یا اختصاصی برای موقعیت­های خاص (پروین، ۱۹۸۹؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۷۲). …

توضیحات بیشتر »