بایگانی بلاگ

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی ورزش بر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی جوانان که در ۳۴ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: –اهمیت و ضرورت -تعاریف مفهومی و عملیاتی تعاریف مفهومی: کیفیت زندگی: یک …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران

پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران که در ۲۹ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: ﻧﻔﺲ ﻳﻜﻲ‌ از‌ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ …

توضیحات بیشتر »

پروپوزال ” رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس…”

پرپوزال آماده بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران و پسران دوره متوسطه شهرستان بردسکن

پروپوزال آماده رشته های علوم تربیتی و روانشناسی با عنوان: بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران و پسران دوره متوسطه شهرستان بردسکن عنوان به انگلیسی:                                        …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عزت نفس ایگلی

این ابزار توسط ایگلی[۱] تهیه و تدوین شد و سپس بوسیله فابیسونند و شیور[۲] در سال ۱۹۷۳ بهینه شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه است که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است. لازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(۱۳۷۷) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عزت نفس

آیزنگ(۱۹۷۶) کوشیده است یکی از گروههای عمده عوامل شکل دهنده را که مربوط به زمینه سنخ استواری سازگاری[۱] در برابر سنخ نااستواری هیجانی[۲] است را بررسی کند. استواری سازگاری از صفاتی چون عزت نفس، خوشی، آزامش و نااستواری هیجانی از صفاتی چون احساس حقارت، افسردگی، نگرانی تشکیل شده است. ۳۰ سوال از …

توضیحات بیشتر »