بایگانی بلاگ

پرسشنامۀ علایم نشانگان پیش از قاعدگی

پرسشنامه سنجش علایم نشانگان پیش از قاعدگی برای اندازه گیری میزان علایم شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. این پرسشنامه را صادقی در سال ۱۳۸۳ ساخته و سپس اعتبار و روایی آن را نیز تعیین کرده است و یک ابزار خودسنجی شامل ۸۳ سوال دارد که …

توضیحات بیشتر »