بایگانی بلاگ

پرسشنامه عملکرد تولیدی و تجاری واحد های تولیدی

پرسشنامه عملکرد تولیدی و تجاری واحد های تولیدی

عملکرد تجاری یکی از مباحثی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد بحث و توجه زیادی قرار گرفته است. روانشناسان، رشد اقتصادی و عملکرد تجاری را به عنوان محصول رفتارهای انسانی می دانند و معتقدند انگیزه ها و نیازها، در عملکرد افراد و در نهایت در رشد و …

توضیحات بیشتر »