بایگانی بلاگ

پرسشنامه عملکرد سازمانی اچیو

پرسشنامه عملکرد سازمانی   تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه: ۱-تا چه میزان از نقاط ضعف عملکرد خود مطلع می شوید؟ ۲-تا چه میزان کارهای شما به طور منظم، مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ ۳-تا چه میزان شرایط فیزیکی محیط کار جوانب ایمنی و بهداشتی کار رعایت شده است؟ پایایی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت پرسشنامه عملکرد سازمانی؛ این پرسشنامه با نام اچیو هم شناخته می شود.   تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه: ۱-تا چه میزان از نقاط ضعف عملکرد خود مطلع می شوید؟ ۲-تا چه میزان کارهای شما به طور منظم، مورد ارزیابی قرار می گیرد؟ ۳-تا چه …

توضیحات بیشتر »