بایگانی بلاگ

مقیاس عمل به باورهای دینی

یونگ دین را یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین تظاهرات روح انسان دانست و از این رو، نمی توان دست کم اهمیت دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی و تاریخی نادیده گرفت(به نقل از کجباف و رئیس پور، ۱۳۸۷). عقاید و اعمال مذهبی در همه گروه های انسانی …

توضیحات بیشتر »