بایگانی بلاگ

پرسشنامه فاصله قدرت مدیران

برای اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران از پرسشنامه محقق ساخته فاصله قدرت استفاده شد که سوالات آن با استفاده و اقتباس از پرسشنامه فرهنگ هافستد(۱۹۸۰) و با برداشت از مقالات و کتابهای موجود در زمینه فاصله قدرت جمع آوری شدند. بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه دارای ۶۵ …

توضیحات بیشتر »