بایگانی بلاگ

پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده

روابط بین کودکان و سایر اعضاء خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند؛ و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در …

توضیحات بیشتر »