بایگانی بلاگ

پرسشنامه فساد اداری

نام پرسشنامه : پرسشنامه فساد اداری تعدادی از سوالات این پرسشنامه عبارتند از: ۱-قوانین و مقررات متعدد، غیر شفاف و متناقض با یکدیگر باعث افزایش فساد اداری می­ شود. ۲-گاهی وضع قوانین و مقررات به نفع عده ­ای خاص و زمینه فساد اداری آنان است. ۳-قوانین و مقررات سختگیرانه و …

توضیحات بیشتر »