بایگانی بلاگ

پرسشنامه فشار روانی شغلی

پیامدهای فشار روانی شغلی در چهار دسته کلی پیامدهای فیزویلوژیک-جسمانی، روان شناختی، رفتاری و سازمانی طبقه بندی شده اند. هر چند این علائم و مشکلات همگی به عنوان پیامدهای فشار روانی شغلی به حساب می آیند، ولی بر اساس مفهوم سازی شناختی، این پیامدها لزوما به صورت مستقیم از فشار …

توضیحات بیشتر »