بایگانی بلاگ

آزمایش یادگیری فشرده و یادگیری توزیعی

بنا به نوشته‌ی کتابهای روان‌شناسی، یادگیری کلامی یا یادگیری حرکتی، از طریق تکرار متوالی یک فعالیت معین انجام می‌گیرد و” وجود فاصله زمانی بین تمرینها بهتر از تکرار بلافاصله آنها موجب یادگیری می‌شود”. نتایج به‌دست آمده نشان می دهد که یادگیری توزیعی در همه حال تا اندازه‌ای بهتر و کارآمدتر …

توضیحات بیشتر »