بایگانی بلاگ

پرسشنامه فهرست رفتار کودک

این پرسشنامه از سه فرم والدین،معلم و خودسنجی که هر فرم شامل ۸ گزاره و هر فرم انزوای اجتماعی،شکایتهای جسمانی،اضطراب،افسردگی،مشکلات اجتماعی،اختلالات تفکری،مشکلات توجه،رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرایانه را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه ۱۱۵ تا است و قالب فایل pdf می باشد و فایل این …

توضیحات بیشتر »