بایگانی بلاگ

فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی DSM IV

این فهرست بر اساس چهارمین مجموعه بازنگری تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا تحت عنوان ضابطه های تشخیصی حساب-نارسایی منتشر شده است و دارای ۱۲ سوال با پاسخ بلی و خیر می باشد که می تواند توسط معلم پاسخ داده شود و در صورتی که از ۱۲ تا ۴ …

توضیحات بیشتر »