بایگانی بلاگ

پرسشنامه راه‏های مقابله‌ای فولکمن-لازاروس

روانشناسی سلامت برای سبک مقابله ای در سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائل است و آن را به عنوان گسترده ترین موضوع مطالعاتی در روانشاسی معاصر و یکی از مهمترین عوامل روانی و اجتماعی می داند که رابط بین استرس و بیماری می باشد(۱۴). فرسایش های ناشی از استرس و فشار …

توضیحات بیشتر »