بایگانی بلاگ

پرسشنامه سازگاری با موقعیت لینوکس و ولف

  این پرسشنامه توسط لینوکس و ولف[۱] در سال ۱۹۸۴ ساخته شده و برای مطالعه سازگاری با موقعیت استفاده می شود که در قالب ۱۳ سؤال با مقیاس لیکرت تنظیم شده است. لازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(۱۳۷۷) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ ذکر …

توضیحات بیشتر »