بایگانی بلاگ

پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا

پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا. مادر و فرزندی در آغوش همدیگرند. لوگوی سایت آزمودنی و نام پرسشنامه در تصویر درج شده است.

پرسشنامه رابطه مادر- کودک پیانتا این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ ساخته شد و شامل ۳۳ سوال است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودک می سنجد. این مقیاس دارای حوزه های نزدیکی، وابستگی، تعارض و رابطه مثبت کلی مادر-کودک می باشد.   …

توضیحات بیشتر »