بایگانی بلاگ

پرسشنامه مثلث شناختی

پرسشنامه مثلث شناختی(بکام، لبر، واتکینز، بویر و کوک، ۱۹۸۶) یک ابزار خود اظهاری ۳۰ سوالی است که اساسا برای ارزیابی مثلث شناختی یا نگرش نسبت به خود، دنیا و دیگران که فرض شده است بیانگر نحوه ادراک افراد افسرده است توسط (بک، راش، شاو و امری، ۱۹۷۹) ساخته شده است. …

توضیحات بیشتر »