بایگانی بلاگ

پرسشنامه مثلث عشق استرنبرگ

به نظر استرنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی الاضلاع شباهت دارد .  به نظر استرنبرگ عشق سه عنصر دارد : تعهد، صمیمیت و هوس. اگر نمرات شما در سه بعد عشق خیلی متفاوت باشند، اما یکی از آنها در زیر میانگین قرار گیرد، مفهوم …

توضیحات بیشتر »