بایگانی بلاگ

مقیاس های مدل فرایند و محتوای خانواده

خانواده اولین نهاد اجتماعی است که از آغاز پیدایش بشر وجود داشته و کانون تربیت فرزندان، حفظ سنتهای اجتماعی و روابط زندگی انسانهاست. اسنان موجودی اجتماعی است. وجود دو عنصر زن و مرد و زندگی مشترک آنها، از ابتدا در جوامع بشری بوده است(مصاحبی، ۱۳۸۱). پایه و اساس خانواده با …

توضیحات بیشتر »