بایگانی بلاگ

پرسشنامه محیط خانواده

پرسشنامه محیط خانواده یا پرسشنامه جو خانواده یکی از مجموعه ۹ مقیاس مربوط به جو اجتماعی است که در سال ۱۹۷۶ توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است. جو خانواده که در سال ۱۹۸۶ توسط رادولف موس گسترش پیدا کرد، سه حیطه اساسی بعد رابطه[۱]، بعد رشد شخصی[۲] و …

توضیحات بیشتر »