بایگانی بلاگ

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس ابتدائی

سازمانی که از مدیریت شایسته​تری برخوردار باشد، بهتر می​تواند هدف خود را برآورده سازد. زیرا امکانات برنامه​ریزی صحیح​تری ایجاد خواهد نمود. فقدان مدیریت شایسته، موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می​شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می​کشاند (علاقه​بند،۱۳۸۲) . نقش مدیریت به​عنوان عامل …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروژه آماده مدیریت با عنوان بررسی رابطه تعهد سازمانی برکارایی مدیران وکارکنان جهاد کشاورزی

پروژه کامل آماده مدیریت با عنوان بررسی رابطه تعهد سازمانی برکارایی مدیران وکارکنان جهاد کشاورزی که در ۸۳ صفحه در قالب Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروژه آماده عبارتند از: – چکیده -مقدمه:  یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می …

توضیحات بیشتر »

پروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان بررسی عوامل حیاتی موفقیت در رهبری آموزشی (مورد مطالعه مدیران مدارس)

پروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان بررسی عوامل حیاتی موفقیت در رهبری آموزشی (مورد مطالعه مدیران مدارس( که در ۱۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: مدیریت مهم ترین عوامل رشد و بالندگی و یا …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه خلاقیت مدیران

پرسشنامه خلاقیت مدیران در قالب ۳۰ سؤال با مقیاس فاصله ای تنظیم شده است که در مقیاس لیکرت طیف ۱ تا ۴ را در بر می گیرد. کمترین مقدار عدد ۱ و بیشترین مقدار عدد ۴ در نظر گرفته شد. مؤلفه های این پرسشنامه عبارتند از: کارآفرینی، حساس بودن، پیچیدگی، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کارآیی مدیران

-مولفه های تعیین میزان کارآیی مدیران سوالهای این پرسشنامه مفاهیم کارآیی را در ۴ مقوله و با ۴ گزینه”همیشه-بیشتر اوقات-گاهی اوقات-بندرت مورد سنجش قرار می دهد. مولفه های کارآیی مدیران: الف-استعداد و توانایی مدیر ب-خصوصیات ابزار کار و محیط کار ج-داشتن تجربه ، مهارت و اطلاعات کافی در مورد کار …

توضیحات بیشتر »