بایگانی بلاگ

پرسشنامه مدیریت تغییر

پرسشنامه مدیریت تغییر از سی و پنج سؤال تشکیل شده و با توجه به اینکه مدیریت تغییر از پنج مؤلفه: ۱-توانایی ریشه یابی و تشخیص نیاز و تبیین آن به صورت مسأله با استفاده از روش منطقی حل مسأله(قدرت تشخیص حل مسأله و پیداکردن راه حل)۲- توانایی استفاده از فرصتها …

توضیحات بیشتر »