بایگانی بلاگ

پرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی

“مدیریت را توانایی استفاده موثر از منابع محدود به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب تعریف کرده اند.” اما آیا هر مدیریتی قادر به استفاده موثر از منابع محدود به منظور رسیدن به هدفهای مطلوب می باشد؟ کدامیک از نظامهای مدیریت؛ ریاستی، مشارکتی و غیره می توانند اهداف مدیریت را که …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک مدیریت مشارکتی

مولفه های تعیین سبک مدیریت مشارکتی را در ۷ مولفه و با ۴ گزینه “همیشه، بیشتر اوقات، گاهی اوقات، بندرت” مورد سنجش قرار می دهد. مولفه های مدیریت مشارکتی: الف:اعتماد و اطمینان مدیر به کارکنان ب:توزیع تصمیم گیری و برنامه ریزی و مشورت و عملی کردن پیشنهادهای کارکنان ج:شکل نظام …

توضیحات بیشتر »