بایگانی بلاگ

پرسشنامه مهارت های مربی گری هدف مدار

پرسشنامه مهارت های مربی گری هدف مدار

امروزه بیش از هر زمانی نیاز است که مدیران در همه سطوح و به طور واقعی درگیر مربیگری کارکنان خود شوند، بویژه  در شرایط بحران اقتصادی کنونی که بر همه جوامع و سازمانها تاثیر گذاشته است. مطالعات جهانی بیانگر افزایش فشارهای شغلی است. یک تحقیق که اخیرا بر روی ۵ …

توضیحات بیشتر »