بایگانی بلاگ

چک لیست مشاهده ای رفتار اجتماعی جان بزرگی

پرسشنامه رفتار اجتماعی کودکان جان بزرگی، حاوی یک سری معیارها برای سنجش مهارت ها و ویژگی های اجتماعی کودکان است . برخی از آن ها را با مشاهده رفتار کودکان بدون سوال می توان جواب داد برخی دیگر مستلزم استفاده از یک ابزار کلامی یا غیر کلامی خاصی برای سنجش …

توضیحات بیشتر »