بایگانی بلاگ

پرسشنامه مشکلات بین فردی

در میان پیچیدگی های زندگی قرن۲۱، استرس های رو به افزایش و مشکلات زیادی که افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند، چگونگی ارتباطات، شبکه حمایت اجتماعی و مهارت های بین فردی به طور خاص تری، موفقیت و بهزیستی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهند؛ در …

توضیحات بیشتر »