بایگانی بلاگ

آموزش مقاله نویسی- نقد دو مقاله علمی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی

روش مقاله نویسی با نقد دو مقاله علمی و پژوهشی در حیطه علوم تربیتی و روانشناسی که یکی از آنها فارسی “ اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی – آموزشی برسبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری ” و دیگری به انگلیسی The Effect of the Values Education Programme on 5.5-6 Year old …

توضیحات بیشتر »

نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی

در این مجموعه نحوه نگارش مقاله علمی پژوهشی در مجلات علوم انسانی ذکر شده است. اگر چه هر مجله سبک و سیاق خاصی را برای تنظیم مقالات مد نظر دارد، اما با این وجود شباهتهای قابل توجهی بین آنها نیز هست که در این مجموعه تعدادی از این موارد گردآوری …

توضیحات بیشتر »