بایگانی بلاگ

دانلود پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی، رضایت زندگی و خود کارآمدی شغلیِ معلمان مراکز استثنایی با معلمان مراکز عادی مقطع ابتدایی

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه کیفیت زندگی، رضایت زندگی و خود کارآمدی شغلیِ  معلمان مراکز استثنایی با معلمان  مراکز عادی مقطع ابتدایی که در ۱۸ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: کیفیت زندگی به تامین سلامتی و شادکامی در افراد و بهرمندی آنها …

توضیحات بیشتر »

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان طراحی برنامه تلفیقی روانی – آموزشی جهت بهبود عملکرد تحصیلی، خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه مقطع ابتدایی

پروپوزال آماده روانشناسی با عنوان طراحی برنامه تلفیقی روانی – آموزشی جهت بهبود عملکرد تحصیلی، خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه مقطع ابتداییکه در ۴۵ صفحه در قالب فایل Word  آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از: – بیان مسأله: اختلال یادگیری ویژه[۱] عبارت است از اختلال در یک …

توضیحات بیشتر »