بایگانی بلاگ

مقیاس‌ پریشانی روان‌شناختی

مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی توسط کسلر و همکارانش در سال ۲۰۰۲ به دو صورت ۱۰ سوالی(K) و۱۰ و ۶ سوالی(K-6) تدوین شده است و در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات این دو فرم به صورت لیکرتی از “هیچ وقت” تا …

توضیحات بیشتر »