بایگانی بلاگ

مقیاس بخشودگی بین‌فردی

با مرور پیشینه ی بخشودگی در خارج کشور، مشخص گردید که بخشودگی یک سازه ی گسترده است و دارای اشکال گوناگونی است. به عنوان مثال بخشودگی خود و دیگران، بخشودگی خانوادگی،  جستجوی بخشودگی، بخشودگی موقعیتی، صفت بخشودگی،…. در بررسی های اولیه پژوهشگر این تحقیق معلوم شد که در ایران پژوهش های …

توضیحات بیشتر »