بایگانی بلاگ

مقیاس خواب آلودگی اپوورث

خواب یک فرآیند زیستی پویا و سازمان یافته است که بخش مهمی از زندگی محسوب می شود. کیفیت یا چگونگی خواب یا کیفیت تعامل اجتماعی مرتبط شناخته شده است(۱). زمانی که ملاکهای DSM-IV-TR و ICSD را با ملاکهایی که اختصاصا در تحقیقات بالینی مورد استفاده واقع می شود، ترکیب کنیم می توانیم بی خوابی …

توضیحات بیشتر »