بایگانی بلاگ

مقیاس خوش‌بینی کارور و شی‌یر

یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است، روانشناسی مثبت گرا می باشد. این دیدگاه بر توانمندی ها و داشته های فرد تأکید می کند و معتقد است هدف روانشناسی باید ارتقاء سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته …

توضیحات بیشتر »