بایگانی بلاگ

پرسشنامه سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده از رایانه

مقیاس سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده از رایانه  ظهور رایانه ها موجب تغییری در جوامع شده اند که با تغییری که توسط انقلاب صنعتی به وجود آمده است، قابل مقایسه است. برخی از جامعه شناسان پیشنهاد کرده اند که آنچه امروزی در حال وقوع است، گذر به جامعه تازه …

توضیحات بیشتر »