بایگانی بلاگ

مقیاس مشاهده رفتاری کودک

مقیاس مشاهده رفتاری چئوپس شامل گویه های گریه، حالات صورت، کلامی کودک، تنش عضلانی، لمس کردن و وضعیت ساق پا است و دامنه امتیازات از ۴ تا ۱۳ می باشد. از آنجایی که روایی افتراقی آن به خوبی اثبات نشده است، مقیاس مشاهده رفتاری چئوپس باید به عنوان اندازه ای از …

توضیحات بیشتر »