بایگانی بلاگ

مقیاس مقابله با بحران

تنیدگی روانی و بحران های روزمره از جمله تهدیدهای بهداشت جسمانی و روانی است. واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذیر است. ولی مهم آن است که چگونه انسان با این بحران ها کنار آید؟ مطالعه پاسخ انسان در موقعیتهای فشارزا، زمینه ساز بوجود آمدن ادبیات …

توضیحات بیشتر »