بایگانی بلاگ

مقیاس چندبُعدی کنش وری نوجوان

معرفی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان کنش وری روزانه[۱] یک منبع اطلاعاتی مهم برای مطالعات آسیب شناسی روانی تحولی[۲] نوجوانی قلمداد می شود؛ به بیان دیگر، در محدوده مطالعات آسیب شناسی روانی، سطح کنش وری روزانه یک قلمرو اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود و با صرف نظر از تشخیص رسمی مورد استفاده …

توضیحات بیشتر »