بایگانی بلاگ

مقیاس خودکارآمدی تکالیف روزمره در سالمندان

براساس نظریه یادگیری اجتماعی باندورا[۱]، باور به کارایی شخصی بر انتخاب های افراد تأثیر می گذارد. افراد گرایش به کارهایی دارند که در آنها احساس قابلیت و اطمینان می کنند و از کارهایی که توانایی انجام آن را ندارند، دوری می نمایند. باورهای خودکارآمدی[۲] تعیین می کند که افراد تا چه …

توضیحات بیشتر »

مقیاس چندبُعدی کنش وری نوجوان

معرفی مقیاس چندبعدی کنش وری نوجوان کنش وری روزانه[۱] یک منبع اطلاعاتی مهم برای مطالعات آسیب شناسی روانی تحولی[۲] نوجوانی قلمداد می شود؛ به بیان دیگر، در محدوده مطالعات آسیب شناسی روانی، سطح کنش وری روزانه یک قلمرو اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود و با صرف نظر از تشخیص رسمی مورد استفاده …

توضیحات بیشتر »

مقیاس مقابله با بحران

تنیدگی روانی و بحران های روزمره از جمله تهدیدهای بهداشت جسمانی و روانی است. واقعیت این است که تنیدگی در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذیر است. ولی مهم آن است که چگونه انسان با این بحران ها کنار آید؟ مطالعه پاسخ انسان در موقعیتهای فشارزا، زمینه ساز بوجود آمدن ادبیات …

توضیحات بیشتر »

مقیاس خواب آلودگی اپوورث

خواب یک فرآیند زیستی پویا و سازمان یافته است که بخش مهمی از زندگی محسوب می شود. کیفیت یا چگونگی خواب یا کیفیت تعامل اجتماعی مرتبط شناخته شده است(۱). زمانی که ملاکهای DSM-IV-TR و ICSD را با ملاکهایی که اختصاصا در تحقیقات بالینی مورد استفاده واقع می شود، ترکیب کنیم می توانیم بی خوابی …

توضیحات بیشتر »

مقیاس تجدیدنظر شده تاثیر رویداد

حافظه شرح حال[۱] جنبه ای از حافظه است که با یادآوری حوادث که به صورت شخصی تجربه شده اند، مرتبط می باشد. این نوع حافظه برای عملکرد انسان ضروری است و به طور مؤثر منجر به یک احساس فردی از خود، حفظ جهت در زندگی و پیگیری اهداف در سایه حل …

توضیحات بیشتر »