بایگانی بلاگ

مقیاس احترام به خود جمعی

مطابق نظریه هویت اجتماعی، مفهوم خود دو جنبه متفاوت دارد، یکی هویت فردی که مشتمل بر باورهای فرد در مورد مهارتها و توانایی هایش می باشد و دیگری هویت اجتماعی یا جمعی که عبارت است از آن جنبه از مفهوم خود افراد که حاصل آگاهی آنان از عضویت در یک …

توضیحات بیشتر »