بایگانی بلاگ

مقیاس اعتماد رمپل و هولمز

مقیاس اعتماد رمپل و هولمز

یک متغیر اساسی که در روابط نزدیک و صمیمی، اساس یک رابطه را تشکیل می دهد، اعتماد است. اعتماد، مهم ترین مسئله در رابطه زوجین است و اغلب در کنار تعهد و عشق به عنوان هسته مرکزی رابطه ایده آل در نظر گرفته می شود. برای سنجش اعتماد در روابط …

توضیحات بیشتر »