بایگانی بلاگ

مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی

هدف مقیاس تحریفهای شناختی بین فردی این است که تحریفهای شناختی کلی را که هر کسی در روابطش با دیگران نشان می دهد، اندازه بگیرد. این پرسشنامه ابتدا توسط حماچی و بیوک اوزترک(۲۰۰۴) تهیه و تنظیم شده و شامل ۱۹ سوال با طیف لیکرت(کاملا مخالفم=۱، مخالفم=۲، نظری ندارم=۳، موافقم= ۴ …

توضیحات بیشتر »