بایگانی بلاگ

پرسشنامه خود پنداره راجرز

پرسشنامه خودپنداره راجرز

پرسشنامه خودپنداره راجرز این پرسشنامه در سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۶۷ توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده است که شامل دو فرم جداگانه “الف” و “ب” است، فرم “الف” خویشتن پنداره پایه یعنی آن‌گونه که فرد خودش را می‌بیند و تصوری که در حال حاضر …

توضیحات بیشتر »